אודות

בקצרה...

מרכז הצדקה משקיע מאמצים אדירים לחלץ משפחות ממצוקה וכאב אליהן נפלו.

המרכז מקים קרנות מיועדות בכדי לתמוך ולסייע למקרים קשים וכואבים
צורת העבודה ייחודית ושונה מן הרגיל. כל מקרה מטופל באופן אישי עד הסוף הטוב.
המרכז רותם עבור המטרה את כל הגורמים המסוגלים להושיט יד ועזרה:
רבנים, עסקנים, בני הקהילה וקרובי המשפחה.
בסייעתא דשמיא הצליח לחלץ יהודים רבים ממצולות ייאוש וכאב.

לעיתים ה'מרכז' משמש כפלטפורמה לריכוז תרומות עבור מקרים שהופנו על ידי גורמים חיצוניים למרכז, במקרים אלו ה'מרכז' ישמש כגורם אמין ומפקח על כספי הצדקה והעברתן באמינות ובחוקיות לנצרכים.

בעקבות אופיה המיוחד של פעילות מרכז הצדקה נודעו רבים להיקפי המעש ולתוצאות הברוכות.
מנהיגי קהילות שנחשפו גם לאמינות, לישרות ולדקדוק המוחלט בכספי צדקה נמנים על תומכיו הנלהבים של מרכז הצדקה, ומתפללים להצלחתו.
תרומה למרכז הצדקה הופכת אתכם לשותפים בעשייה הגדולה ולחילוצם המהיר של יהודים סובלים ממצוקתם.
מרכז הצדקה - למי שאיכפת באמת.
מדי הרבה משפחות "רגילות" נופלות בהרף רגע חד כסכין אל העבר השני של המתרס, אל צד המקבלים. מחלה קשה נחתה על הבית וההוצאות עצומות, בעיה חריגה התגלתה אצל אחד הילדים, מוות פתאומי קטף את אחד ההורים והותיר משפחה המומה, מיוסרת, וגם חסרת כל.
מרכז הצדקה מלווה משפחות רבות שאינן מצליחות להתמודד עם הקושי הכלכלי שנפל עליהן,
מן הסיבות האלו וסיבות נוספות. ברגישות, במאמץ לא יאומן ובמטרה חד משמעית:
להציב את המשפחה על דרך המלך.
לא להקל את הנטל, לסלק אותו. להסיר את החובות שחוסמים את דרכה,
למצוא הכנסה קבועה ומספיקה, להכניס חמצן חדש הביתה.
אם זו המטרה שלך כאשר אתה נותן צדקה, מרכז הצדקה הוא המקום שאתה מחפש.